Lastik etiketleme

Lastik etiketleme, 1 Kasım 2012’den bu yana binek ve hafif ticari araçlar için zorunlu kılınmıştır.

[1222/2009 sayılı AB Yönetmeliğ]

Bu yeni yönetmelik hükümleri, tüketiciye güvenlik (ıslak zeminde frenleme) ve çevre konuları (yuvarlanma direnci, dış gürültü) hakkında verilen bilgiler bakımından ciddi bir ilerlemenin kaydedildiğini göstermektedir. Bu hükümler, tüketiciye yakıt tüketimi, ıslak zeminde tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsüne ilişkin bilgi verilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Yönetmeliğin amacı

Exemple d'étiquette de pneu

Bu yeni yönetmeliğin amacı, yakıt tasarrufu sağlayan ve güvenli lastikleri düşük yuvarlanma gürültü seviyesi ile geliştirerek güvenliği, çevre ve ekonomik verimliliği yukarıya çıkarmaktır. Lastik etiketi, genellikle satış anında düşünülen diğer kriterlere ek olarak bu üç faktörün değerlendirilmesine göre tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapmasını sağlamalıdır.

Öte yandan, yakıt verimliğinin ve yol güvenliğinin, aşağıdaki konularla beraber, büyük ölçüde sürücü davranışına da bağlı olduğu unutulmamalıdır:

  • çevre dostu bir sürüş, yakıt tüketimini azaltabilir,
  • lastik basıncı uygun şekilde ayarlanmalı ve optimum yaktı tüketiminin yanı sıra ıslak zeminde tutuşun garanti edilmesi için düzenli olarak kontrol edilmelidir,
  • frenleme mesafelerine daima uyulmalıdır.

Etikette açıklanan üç kritere dikkat etmek önemlidir; fakat bu her ne kadar önemli olsa da, lastiğin performansıyla ilgili her şeyi kapsamaz.

Yakıt tüketimi

Picto consommation de carburant

Etiketin sol tarafında, lastiğin yakıt tüketimine ve CO2 emisyonlarına yaptığı katkı gösterilmektedir.

Lastikler, çoğunlukla yuvarlanma direnci nedeniyle araçların yakıt tüketiminin %20’sini oluşturmaktadır. Bu nedenle yuvarlanma direncinde azalma olması, karayolu ulaşımında enerji verimliliğine kayda değer katkı yapabilir ve emisyonları (CO2) düşürebilir. Lastiğin sınıfını belirleyen, bir simülatörde ölçülen yuvarlanma direncidir.

A tipi lastikle G tipi lastik arasındaki fark nedir?

Yuvarlanma Direncinde önemli ölçüde fark vardır ve bu fark, farklı lastik jenerasyonlarındaki teknolojik değişimi göstermektedir.

Bir binek araçta, A sınıfı lastik ile G sınıfı lastik arasındaki yakıt tüketimi farkı 0,5 litre/100 km düzeyindedir. Bu oran, yılda yaklaşık 80 litrelik yakıta tekabül etmektedir (yılda 15.000 km yol katedildiği varsayıldığında).

Tüketimdeki bu fark, km başına 12g CO2 emisyonuna tekabül ettiğinden, ekonomik ve çevresel etki oldukça yüksektir.

Islak zemin yol tutuş

Picto adhérence

Etiketin sol tarafında, ıslak zeminde frenleme yapılırken lastiğin performansı gösterilmektedir. Ölçümler, Avrupa yönetmeliği çerçevesinde belirlenen koşullardaki (hız, yol özellikleri, su derinliği, sıcaklık, vb.) araçlarda yapılmıştır.

Derece, test edilen performans referans bir lastikle karşılaştırılarak belirlenmiştir.

A sınıfı lastikle F sınıfı lastik arasındaki fark nedir? (Bu güvenlik performansı için G sınıfı lastiklerin satışına izin verilmemektedir).

A kategorisi lastiğin takılı olduğu araçla F kategorisi lastiğin takılı olduğu araç arasındaki frenleme mesafesi farkı 18 metrenin üzerindedir.

Dış yuvarlanma gürültüsü

Picto bruit

Trafik gürültüsü ciddi rahatsızlık vermektedir. Etiketin alt bölümünde, aracın içindeki sürücünün algıladığı gürültü değil, aracın dışından yayılan gürültü düzeyi belirtilmiştir. Şekilde, ses düzeyi desibel olarak gösterilmiştir.

Desibel dB(A) olarak gösterilen gürültü değerine ek olarak, piktogram lastiğin dış gürültü değerinin gelecekteki üst limit ile bunun 3dB altındaki seviye (2 siyah dalga = daha gürültülü lastik) veya gelecekteki üst limitin 3dB üzerindeki seviye (1 siyah dalga = düşük gürültülü lastik) arasındaki, zorunlu üst Avrupa limitinin (3 siyah dalga = daha gürültülü lastik) üzerine çıkıp çıkmadığını göstermektedir.

Kullanıcılar için diğer bilgi kaynakları

Otomobiller, hafif ticari araçlar ve kamyon lastikleri kategorileri için, etiketleme bilgileri internet dahil olmak üzere üreticilerin tanıtım belgelerinde gösterilecektir.

Aynı bilgiler, alıcıya verilen lastik satış faturasında da (veya birlikte) gösterilmelidir. Kullanıcı daha sonra ürünler hakkında bildiklerini pekiştirecek ve bunları bu kriterleri esas alarak karşılaştıracaktır.

Yararlı bağlantılar